VIND JOUW EIGEN COACH

Luister jij ook nog wel eens naar je eigen verhaal?

Coaches voor medici

Het onafhankelijke netwerk van coaches binnen de medische sector.

Wij bieden begeleiding op het brede gebied van jouw professioneel functioneren. Van communicatie of samenwerking met je collega’s en leiding geven tot omgaan met je werkbelasting en de balans tussen je werk en privéleven. Wij zijn een unieke combinatie van deskundigheid en specifieke ervaring.

Onze coaches

  • zijn zelf arts of gedragswetenschapper, bijvoorbeeld psycholoog of socioloog, én werken voor en met artsen
  • kennen de problematiek en doelgroepen
  • geven accreditatiepunten voor coaching, intervisie en visitatie
  • bepalen samen met jou het traject, locatie en tarief
  • werken in iedere provincie

Onder de button ‘Vind jouw eigen coach’ zie je een overzicht van onze leden met de mogelijkheden om zelf contact te maken. De coaches presenteren zich met links naar hun eigen website of LinkedIn pagina. Heb je specifieke vragen en wil je eerst contact met Coaches voor Medici, vul dan het contactformulier in of mail naar info@coachesvoormedici.nl

 

Je werkt in een snel veranderende werkelijkheid. Aan bijvoorbeeld ketenzorg, praktijkaccreditatie en bezuinigingen moet je aandacht geven. Intussen gaat de dagelijkse patiëntenzorg gewoon door.

Het is voor veel artsen een voorrecht om A(n)ios te zijn. Je werkt in een inspirerende en leerzame omgeving die hoge eisen aan je stelt. Een daarvan is het in staat zijn naar je eigen functioneren te kijken.

Er wordt van je verwacht dat je als goede arts je vak technisch beheerst en dat je efficiënt communiceert, samenwerkt en leiding geeft. Je moet in staat zijn naar je eigen functioneren te kijken.

Als medische beroepsbeoefenaar – fysiotherapeut, diëtist of verloskundige – werk je solistisch of in groepsverband. Naast de patiëntenzorg vragen veel veranderingen jouw aandacht.

Aanbod

Maak jij je regelmatig druk over alle ‘ballonnen die je in de lucht moet houden’?

Een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als jouw gelijkwaardige partner ondersteunt bij het realiseren van doelen die jij zelf hebt gekozen.

Ik vraag me af wat ik nodig heb om een praktijkovername te gaan doen.

Een begeleidingsmethode, individueel of in een kleine groep, die veel lijkt op coaching. Niet te verwarren met ‘het onder supervisie van een meerdere’ staan.

Wil jij leren van jouw eigen ervaringen en die van anderen?

Het doel van intervisie is het leren van ervaringen versterken. Daarbij is het delen van een persoonlijke ervaring vaak prettig en is het soms nodig om stoom af te blazen.

Ik moet het EIF gesprek nog voeren en zoek een goede coach.

Ben je specialist ouderengeneeskunde en zoek je een door Verenso geschoolde coach voor het gesprek in verband met Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)?

Bestaat er wel een gezamenlijke visie op het samenwerken?

In de gezondheidszorg werkt vrijwel iedereen in een team. Groot of klein, met of zonder manager. Teamsamenwerking vraagt om investering in het team en regelmatig onderhoud.

Hoe kan ik als huisarts zelf in goede conditie blijven?

Wil je een goede dokter voor je patiënten blijven, dan voer je regelmatig een ‘APK’ uit over je eigen functioneren. Het is bovendien verplicht voor herregistratie bij de RGS.

Heb je regelmatig gedachten over je werk en ambities?

Een kort traject als je vragen hebt over de (on)tevredenheid in jouw werk. Door een pas op de plaats te maken ga je intensief op (werk)onderzoek uit.

Coaches

Showing 1 - 163 of 163