'Inzicht-opTexel' & InHolland Academy
Rozendijk 15, 1791 PC
Den Burg
Noord-Holland

Omschrijving

Samen in gesprek om te kijken waar te ontwikkelen valt en hoe dat zou kunnen? Graag! Dat kan op Texel, waar je voor een paar dagen terecht kunt in een van onze studio’s (http://www.vrijzichtoptexel.nl) en waar we in of buiten mijn praktijkruimte aan de slag kunnen.  Tussendoor kom je tot jezelf en laaf je je aan het eiland. Diverse collega’s gingen je voor en gaven terug dat het even afstand nemen van de eigen situatie ander perspectief bood en dat focus en spiegelen ander inzicht opleverde.
We kunnen elkaar vaak ook treffen in jouw omgeving, als dat je voorkeur heeft. Ik ben 2-wekelijks een dag in regio Noord-/Zuid-Holland.

Wanneer je op mijn site (http://www.inzichtoptexel.nl) kijkt, zie je dat ik al 25 jaar met allerlei professionals werk, in coaching, training, onderwijs, supervisie en begeleiding. Door mijn werk aan de huisartsopleiding in Leiden bouwde ik een netwerk op, waardoor ik diverse intervisiegroepen begeleidde en begeleid van huisartsen, huisartsopleiders, apothekers en specialisten ouderengeneeskunde. Inmiddels doe ik dat vanuit een eigen praktijk. Met veel plezier verzorg ik teamtrainingen of retraites met maten, vanuit een directe aanleiding of vanuit de beleving dat de samenwerking weer ’s even een doorsmeerbeurt verdient. Daarnaast werk ik als hoofdtrainer aan een post-HBO coachopleiding.

Als gesprekspartner (coach/supervisor/assessor/consultant) bied ik meer dan een luisterend oor, ik stem af, spiegel, confronteer, ontregel hier en daar en hanteer humor, waarbij respect voor eigenheid gegarandeerd wordt.  Hoe dat ervaren wordt en welk resultaat dat kan bieden? zie daarvoor referenties op mijn site.

Als trainer (docent/begeleider van groepen/teamcoach) ben ik gedreven, inspirerend, resultaatgericht én procesgericht.
Deze feedback hoorde ik zo vaak, dat ik er zelf -ook- in ben gaan geloven.
Over ontwikkelen gesproken, ik doe graag mee

Tot op Texel?

Route