Coaching

Een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als jouw gelijkwaardige partner ondersteunt bij het realiseren van doelen die jij zelf hebt gekozen.

Steeds meer artsen zien het nut van het ontwikkelen van hun mogelijkheden op het niet strikt medisch-technische vlak. Communicatie, samenwerking en professionaliteit zijn niet voor niets opgenomen in het competentieprofiel van de arts. Ontwikkeling van deze competenties levert een completer en vooral ook plezieriger functioneren op. Artsen zijn vrijwel zonder uitzondering enthousiast over de gevolgde scholing en begeleiding op deze gebieden, individueel of tijdens teamdagen.

 De redenen om ‘in coaching te gaan’ kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld:

  • Je kunt de behoefte hebben om eens uitgebreid stil te staan bij jouw beroep of functie. Hoe zit het met het plezier in je werk? Welke richting gaan de ontwikkelingen op? Is dat de gewenste richting? Of moet er iets bijgestuurd worden? Wat dan en hoe dan? In deze gevallen is er geen sprake van een duidelijk probleem, eerder van een wens om het functioneren te optimaliseren, ofwel het plezier in het werk vast te houden of verder te vergroten. 
  • Er kan ook sprake zijn van een duidelijk geïdentificeerd probleem: je vindt het werk niet leuk meer, te zwaar, te stressvol. De balans tussen je werk en privéleven is zoek. De samenwerking met je collega’s verloopt moeizaam. Het vak is dusdanig veranderd dat je er niet meer echt van geniet.

 

De praktijk wijst uit dat de redenen voor coaching vaak een mix zijn van bovenstaande voorbeelden.

Aanpak

Hoewel je samen met jouw coach afspreekt hoe jouw coachingstraject er uit gaat zien beslaat coaching meestal tussen de vijf en tien gesprekken van een uur, eens in de twee tot drie weken. Bij de start worden duidelijke afspraken gemaakt over de doelen (een heldere formulering van wat je wilt bereiken) en de manier van werken. De coach stemt de werkwijze af op dat wat past bij jou en jouw vragen.

Accreditatie

Huisartsen kunnen voor alle begeleidingsvormen accreditatiepunten aanvragen (1 punt per uur). Hun specifieke vraag is hierbij richtinggevend. Voor specialisten zijn individuele coaching en begeleide intervisie (dus in groepsverband) ook geaccrediteerd.

Showing 1 - 9 of 165