Intervisie

Het doel van intervisie is het leren van ervaringen versterken. Daarbij is het delen van een persoonlijke ervaring vaak prettig en is het soms nodig om stoom af te blazen. De begeleider stimuleert dat het daarbij niet blijft, maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van de ervaring te leren. De CvM coaches maken gebruik van beproefde methodes voor het bespreken van de ingebrachte casuïstiek. Vaak kunnen groepen na een periode van begeleiding zelfstandig verder omdat ze zich de methode(s) eigen hebben gemaakt.

Thema’s die vaak aan bod komen zijn:

  • Indrukwekkende casuïstiek
  • Werkdruk; balans tussen werk en privé
  • Samenwerking/conflicten met patiënten, verpleegkundigen, specialisten en collega’s
  • Eisende en/of agressieve patiënten of familie van patiënten
  • Begeleiding van terminale patiënten, euthanasie
  • Afgrenzen van verantwoordelijkheid
  • Feedback geven en ontvangen
  • Angst voor fouten
  • Omgaan met klachten

Veel huisartsen nemen tegenwoordig deel aan een intervisiegroep, al dan niet begeleid. De ervaring leert dat begeleide groepen meestal méér opleveren omdat de begeleider voor een goede leeromgeving zorgt: de veiligheid om ook de minder succesvolle verhalen in te brengen en het oog voor ieders professionele ontwikkeling. 

Intervisie voor A(N)IOS in het ziekenhuis

Intervisie zien we binnen de ziekenhuiswereld nu nog vooral in de opleiding tot medisch specialist. Een aantal ziekenhuizen heeft hier inmiddels ervaring mee en er is veel over gepubliceerd. Door de nieuwe eisen die aan de opleidingen gesteld worden (CCMS besluit 2011) is intervisie als onderwijsvorm belangrijk. Opleiders nemen ook steeds vaker zelf deel aan intervisiegroepen om hun ervaringen te bespreken.

Intervisie kent vele verschillende vormen. Coaches voor Medici ontwikkelde speciaal voor A(N)IOS in ziekenhuizen intervisie als onderwijs in de competenties ‘Communicatie, Samenwerking en Professionaliteit’ (2, 3 en 7 van de CANmeds). Dit onderwijs vindt sinds 2011 plaats in o.a. UMC Utrecht, het Slotervaartziekenhuis Amsterdam, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, het Flevoziekenhuis in Almere, het UMC Groningen en Tergooi Ziekenhuizen. 

Aanpak

Intervisie vindt plaats in groepen van zes tot acht personen, vanuit eenzelfde discipline, ook wel multidisciplinair. Soms gaat het om een traject van een beperkt aantal bijeenkomsten, bijvoorbeeld acht keer, eens in de vier weken. Er bestaan ook doorlopende groepen die ongeveer zes keer per jaar bijeen komen.

Accreditatie

Voor alle begeleidingsvormen kunnen accreditatie punten worden aangevraagd (1 punt per uur). Jouw specifieke vraag is hierbij richtinggevend. 

Vanaf 1 januari a.s. is het mogelijk om accreditatie aan te vragen voor aan Begeleide Intervisie deelnemende medisch specialisten. De intervisiebijeenkomsten moeten begeleid worden door iemand die ingeschreven is in het register van CvM (of in de LVSC).  

Op de website link van de KNMG (https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm) zijn regelgeving, handleiding e.d. te vinden. 

Showing 1 - 9 of 144

Een luisterend oor voor alle artsen

De Covid-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen. Op onze beurt willen wij speciaal voor jullie beschikbaar zijn. Coaches voor medici is een netwerk van coaches speciaal voor medische professionals. Ieder van ons heeft veelzijdige
ervaring in de medische wereld en/of is zelf ook arts.
Wij bieden een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Je kunt een beroep op ons doen voor een kosteloos gesprek als je daar behoefte aan hebt.

Mail naar luisterend-oor@coachesvoormedici.nl
Eén van onze coaches neemt zo snel mogelijk contact met jou op.