Intervisie

Het doel van intervisie is het leren van ervaringen versterken. Daarbij is het delen van een persoonlijke ervaring vaak prettig en is het soms nodig om stoom af te blazen. De begeleider stimuleert dat het daarbij niet blijft, maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van de ervaring te leren. De CvM coaches maken gebruik van beproefde methodes voor het bespreken van de ingebrachte casuïstiek. Vaak kunnen groepen na een periode van begeleiding zelfstandig verder omdat ze zich de methode(s) eigen hebben gemaakt.

Thema’s die vaak aan bod komen zijn:

  • Indrukwekkende casuïstiek
  • Werkdruk; balans tussen werk en privé
  • Samenwerking/conflicten met patiënten, verpleegkundigen, specialisten en collega’s
  • Eisende en/of agressieve patiënten of familie van patiënten
  • Begeleiding van terminale patiënten, euthanasie
  • Afgrenzen van verantwoordelijkheid
  • Feedback geven en ontvangen
  • Angst voor fouten
  • Omgaan met klachten

Veel huisartsen nemen tegenwoordig deel aan een intervisiegroep, al dan niet begeleid. De ervaring leert dat begeleide groepen meestal méér opleveren omdat de begeleider voor een goede leeromgeving zorgt: de veiligheid om ook de minder succesvolle verhalen in te brengen en het oog voor ieders professionele ontwikkeling. 

Intervisie voor A(N)IOS in het ziekenhuis

Intervisie zien we binnen de ziekenhuiswereld nu nog vooral in de opleiding tot medisch specialist. Een aantal ziekenhuizen heeft hier inmiddels ervaring mee en er is veel over gepubliceerd. Door de nieuwe eisen die aan de opleidingen gesteld worden (CCMS besluit 2011) is intervisie als onderwijsvorm belangrijk. Opleiders nemen ook steeds vaker zelf deel aan intervisiegroepen om hun ervaringen te bespreken.

Intervisie kent vele verschillende vormen. Coaches voor Medici ontwikkelde speciaal voor A(N)IOS in ziekenhuizen intervisie als onderwijs in de competenties ‘Communicatie, Samenwerking en Professionaliteit’ (2, 3 en 7 van de CANmeds). Dit onderwijs vindt sinds 2011 plaats in o.a. UMC Utrecht, het Slotervaartziekenhuis Amsterdam, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, het Flevoziekenhuis in Almere, het UMC Groningen en Tergooi Ziekenhuizen. 

Aanpak

Intervisie vindt plaats in groepen van zes tot acht personen, vanuit eenzelfde discipline, ook wel multidisciplinair. Soms gaat het om een traject van een beperkt aantal bijeenkomsten, bijvoorbeeld acht keer, eens in de vier weken. Er bestaan ook doorlopende groepen die ongeveer zes keer per jaar bijeen komen.

Accreditatie

Voor huisartsen kunnen accreditatie punten worden aangevraagd voor intervisie, 1 punt per uur, door de coach aangesloten bij Coaches voor Medici of de EKC’er uit de intervisie groep zelf.  

Het is mogelijk om accreditatie aan te vragen voor Medisch Specialisten die deelnemen aan begeleide intervisie. De intervisie bijeenkomsten moeten begeleid worden door een coach die is aangesloten bij Coaches voor Medici.

Op de website link van de KNMG (https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm) zijn regelgeving, handleiding e.d. te vinden.

Showing 1 - 9 of 167