Huisarts

Je werkt in een snel veranderende werkelijkheid. Aan bijvoorbeeld ketenzorg, praktijkaccreditatie en bezuinigingen moet je aandacht geven. Je praktijk is de laatste jaren (verder) veranderd in een bedrijf met werknemers. Je moet jaargesprekken voeren en onderhandelen met de zorgverzekeraars. Er wordt van jou als goede arts verwacht dat je jouw vak technisch beheerst én dat je goed communiceert, samenwerkt en leiding geeft. Je moet in staat zijn bewust stil te staan bij je professioneel functioneren. Intussen gaat de dagelijkse patiëntenzorg gewoon door.

Voorbeelden van vragen die aanleiding zijn om begeleiding te zoeken

  • Hoe kan ik mijn werk en privéleven beter op elkaar afstemmen?
  • Hoe ga ik er mee om dat ik het als huisarts niet alleen voor het zeggen heb?
  • Is het huisartsenvak wel het juiste vak voor mij?
  • Het loopt niet lekker in het team. Wat is er aan de hand?
  • Ik twijfel of ik deze associatie/praktijkovername echt wil.
  • We gaan twee teams samenvoegen, hoe pak ik dat aan?

Coaches voor Medici

Het netwerk Coaches voor Medici bundelt de krachten van 160 coaches met aantoonbare kennis en ervaring in het medische veld. Wij, de coaches, zijn zelf arts of gedragswetenschapper, bijvoorbeeld psycholoog of socioloog. In het bezit van een gecertificeerde, meerjarige coach/supervisieopleiding werken wij voor en met artsen. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van huisartsen en weten wat er leeft binnen jouw werkveld. Wij bieden begeleiding op het brede gebied van jouw professioneel functioneren. Van communicatie of samenwerking met je collega’s en leiding geven tot omgaan met je werkbelasting en de balans tussen je werk en privéleven. Ook groepen doktersassistentes en POH’ers kunnen zich laten begeleiden door een van onze coaches.

Aanbod

Accreditatie

Voor alle begeleidingsvormen kunnen accreditatie punten worden aangevraagd (1 punt per uur). Jouw specifieke vraag is hierbij richtinggevend. 

Een luisterend oor voor alle artsen

De Covid-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen. Op onze beurt willen wij speciaal voor jullie beschikbaar zijn. Coaches voor medici is een netwerk van coaches speciaal voor medische professionals. Ieder van ons heeft veelzijdige
ervaring in de medische wereld en/of is zelf ook arts.
Wij bieden een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Je kunt een beroep op ons doen voor een kosteloos gesprek als je daar behoefte aan hebt.

Mail naar luisterend-oor@coachesvoormedici.nl
Eén van onze coaches neemt zo snel mogelijk contact met jou op.