Over CVM

Sinds 1990 leidt het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG) artsen en psychologen op tot supervisor/coach. De gedachte daarachter is dat coaching in de medische setting iets anders is dan coaching in bijvoorbeeld het management of het onderwijs. In de medische beroepsuitoefening spelen specifieke omstandigheden en motieven een rol. Een coach kan daar beter op inspelen als hij/zij deze dynamiek aan den lijve heeft ondervonden of veel ervaring met deze beroepsgroep heeft. De door het NHG opgeleide en geregistreerde coaches voldoen aan deze voorwaarden.

Omdat het werkaanbod enorm toenam, mede door ook andere opdrachtgevers dan alleen huisartsen, hebben zij zich in 2011 verenigd in het netwerk van Coaches voor Medici (CvM). Dit netwerk is er voor het totale veld van de gezondheidszorg.

Unieke organisatie

CvM is een onafhankelijk netwerk, de organisatie draait volledig op contributies van leden, er bestaat geen enkele belangenverstrengeling. CvM werkt met het hele veld van de gezondheidszorg. Binnen de organisatie bestaat bijvoorbeeld ook ervaring met intervisie voor doktersassistentes, praktijkondersteuners, verloskundigen en andere zorgprofessionals.

CvM heeft een verbindende rol voor de 160 aangesloten coaches. Het is de bedoeling dat de opdrachtgever zélf een coach vindt. Alle coaches hebben een gecertificeerde meerjarige opleiding en moeten zich om de vijf jaar herregistreren, waarbij voldoende nascholing en daadwerkelijke werkervaring de criteria zijn. Er bestaat géén andere organisatie die deze combinatie van deskundigheid en specifieke ervaring biedt.

Artsenorganisaties bewaken de kwaliteit van hun achterban. Daarvoor zijn specifieke instrumenten ontwikkeld. Denk hierbij aan visitatiegesprekken voor huisartsen en de EIF (‘Evaluatie Individueel Functioneren’) gesprekken voor de specialisten ouderengeneeskunde. CvM heeft ervaring met deze kwaliteitsinstrumenten.

Voor het Reglement en Erkenningseisen voor registratie van supervisoren klik hier.

Een luisterend oor voor alle artsen

De Covid-19-pandemie vraagt enorm veel van alle artsen. Op onze beurt willen wij speciaal voor jullie beschikbaar zijn. Coaches voor medici is een netwerk van coaches speciaal voor medische professionals. Ieder van ons heeft veelzijdige
ervaring in de medische wereld en/of is zelf ook arts.
Wij bieden een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Je kunt een beroep op ons doen voor een kosteloos gesprek als je daar behoefte aan hebt.

Mail naar luisterend-oor@coachesvoormedici.nl
Eén van onze coaches neemt zo snel mogelijk contact met jou op.