Zorgprofessionals

Als medische beroepsbeoefenaar – fysiotherapeut, diëtist of verloskundige – werk je solistisch of in groepsverband. Naast de patiëntenzorg vragen veel veranderingen jouw aandacht.

Daar gaat veel tijd en energie in zitten en intussen verandert de wereld waarin je werkt. Er wordt van jou als professional verwacht dat je jouw vak technisch beheerst. Dat je goed communiceert, feedback geeft en ontvangt, goed samenwerkt, leiding geeft en om kunt gaan met conflicten. Je moet in staat zijn om naar je eigen functioneren te kijken.

Voorbeelden van vragen die aanleiding zijn om begeleiding te zoeken

  • Hoe kan ik mijn werk en privéleven beter op elkaar afstemmen?
  • Ik voel me overvraagd en wil leren om grenzen te stellen.
  • Er is nauwelijks tijd en gelegenheid om mijzelf bij te scholen
  • De strubbelingen nemen toe, hoe kan ik daar het beste mee om gaan?
  • Hoe geef ik leiding in een omgeving waarin ik het niet alleen voor het zeggen heb?
  • Ik wil graag oefenen met het geven en ontvangen van feedback


Coaches voor Medici

Het netwerk Coaches voor Medici bundelt de krachten van 160 coaches met aantoonbare kennis en ervaring in het medische veld. Wij, de coaches, zijn zelf arts of gedragswetenschapper, bijvoorbeeld psycholoog of socioloog. In het bezit van een gecertificeerde, meerjarige coach/supervisieopleiding werken wij voor en met artsen. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van artsen en weten wat er leeft binnen jouw werkveld. Wij bieden begeleiding op het brede gebied van jouw professioneel functioneren. Van communicatie of samenwerking met je collega’s en leiding geven tot omgaan met je werkbelasting en de balans tussen je werk en privéleven.

Aanbod