Promedicoach
Frans Duwaerstraat 22, 1318AB
Almere
Flevoland

Omschrijving

U kunt een beroep op mij doen voor individuele begeleiding, groepssupervisie en voor vragen over samenwerking. U kunt van mij verwachten dat ik u met aandacht en nieuwsgierigheid uw vragen help onderzoeken. Met mijn brede ervaring als huisarts, en met leidinggeven en lesgeven heb ik overzicht, met aandacht voor detail. Met het scheppen van een goed klimaat help ik u om te leren van uzelf over uzelf. Ik geef u de gelegenheid om te onderzoeken wat maakt dat u de dingen doet zoals u ze doet. Wat zijn daarin uw sterke punten en wat de valkuilen. Trots zijn op uzelf, mild zijn over uw eigen-aardigheden, en alert zijn op wat u anders wilt dan u het nu doet. U kunt bij mij terecht voor  de hieronder genoemde vormen van begeleiding. Dàt biedt Perspectief ! Regio: Gooi, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht. Voor iedereen in de zorg: specialist, huisarts, aios, doktersassistente, fysiotherapeut, apotheker, POH.

Achtergrond: Sinds 1990 ben ik huisarts in Almere. Ik ben geïnteresseerd in leren en persoonlijke ontwikkeling van mensen. In Almere heb ik 10 jaar deelgenomen aan de werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen waarvan 5 jaar als plaatselijk coördinator. Te beginnen in 2000 heb ik met een team enthousiaste professionals gezondheidscentrum Perspectief opgezet. Ik heb ervaring als huisarts, als manager van het gezondheidscentrum en als leidinggevende van het huisartsenteam. In 2008 sloot ik de NHG kaderopleiding Supervisie en Coaching af.

Route