Geert van der Velden
Moerlaken 45, 4871 JN Etten-Leur
Etten-Leur
Brabant

Omschrijving

Ik ben sinds 2002 werkzaam als senior gedragswetenschappelijk docent aan de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON) aan het Radboud UMC. Ik werk als groepsbegeleider, supervisor, geef intervisie, ben voorzitter van de selectiecommissie voor aios SO, lid en docent van de landelijk werkgroep ambulant / GGz onderwijs en hoofddocent aan de kaderopleiding opleiden bij SOON.

Sinds 1 september 2022 werk ik daarnaast als docent bij GERION, opleiding specialist ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC

Verder heb ik 33 jaar gewerkt  als psycholoog bij GGz Breburg ouderenpsychiatrie.

Daarnaast heb ik vijf jaar gewerkt op een GerontoPsychiatrie afdeling in een verpleeghuis in de regio.

Naast deze werkzaamheden begeleid ik meer dan vijftien jaar toetsgroepen van SO’s, intervisiegroepen van SO kaderartsen, individuele supervisie SO’s en huisartsen. Verder teamcoaching / intervisie in huisartspraktijken.

Verder geef ik meer dan twaalf jaar intervisie aan SCEN groep(en). Dit in opdracht van de KNMG. SCEN staat voor Steun en Consultatie Euthanasie Nederland. Deze groepen bestaan uit huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.

Vanaf 5 februari 2020 ben ik beschikbaar als EIF coach.

Route