Geert van der Velden
Willem Dreessingel 3, 4871 GW Etten-Leur
Etten-Leur
Brabant

Omschrijving

Ik ben sinds 2002 werkzaam als senior gedragswetenschappelijk docent aan de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON) aan het Radboud UMC. Ik werk als groepsbegeleider, supervisor, geef intervisie, ben voorzitter van de selectiecommissie voor aios SO, lid en docent van de landelijk werkgroep ambulant / GGz onderwijs en hoofddocent aan de kaderopleiding opleiden bij SOON. Verder werk ik sinds 1999 een aantal uren als psycholoog bij GGz Breburg ouderenpsychiatrie. Daarnaast heb ik vijf jaar gewerkt op een GerontoPsychiatrie afdeling in een verpleeghuis in de regio.

Naast deze werkzaamheden begeleid ik meer dan twaalf jaar toetsgroepen van SO’s, intervisiegroepen van SO kaderartsen, individuele supervisie SO’s en huisartsen. Verder teamcoaching / intervisie in huisartspraktijken.

Verder geef ik meer dan tien jaar intervisie aan SCEN groep(en). Dit in opdracht van de KNMG. SCEN staat voor Steun en Consultatie Euthanasie Nederland. Deze groepen bestaan uit huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.

Vanaf 5 februari 2020 ben ik beschikbaar als EIF coach.

Route