Betty Trum
Eslaan 15, 1404 EE
Bussum
Noord-Holland

Omschrijving

Aandachtsgebieden: Begeleide intervisie, individuele supervisie en coaching.

Huidige werkzaamheden: Intervisie aan opleiders medisch specialisten en aios (vanuit Teach the Teacher AMC).

Intervisie aios huisartsopleiding AMC. Intervisie opleiders huisartsopleiding AMC .Supervisie aios huisartsopleiding Utrecht. Intervisie diverse groepen huisartsen. Coaching.

Huisarts in huisartspraktijk Kievit en Trum, Huisarts opleider VUMC

What do you want to do ?

New mail

Route