Els Breedveld
Loonsehoek 2a, 5071 RD
Udenhout
Brabant

Omschrijving

Sinds een aantal jaren ben ik naast mijn vak als huisarts werkzaam als Kaderarts supervisie en coaching. In de praktijk begeleid ik verschillende intervisie groepen , zowel van huisartsen, huisartsen in opleiding en  van huisartsen en specialisten samen. Problemen die zich voordoen op de werkvloer kunnen worden ingebracht. Problemen rond samenwerking en collegiale verhoudingen komen vaak voor.  Ook vragen rond je carriere of de balans tussen werk en prive zijn veel voorkomende thema’s. In 2020 ga ik mijn loopbaan als praktijkhoudend huisarts beeindigen en maak ik meer ruimte voor mijn werk als supervisor. Ik probeer zoveel mogelijk met een open mind te luisteren en ruimte te maken om te reflecteren op de ingebrachte casus. Ik ervaar het als een uitdaging om met collega’s uit verschillende disciplines samen problemen te delen en in een veilige sfeer te bespreken om zo verder te leren in ons mooie vak als arts.

Route