Lies Bruggeman
Koninginnelaan 40, 6542 ZT
Nijmegen
Gelderland

Omschrijving

Ik ben een actieve en betrokken coach. Uitnodigend en open voor hetgeen u aandraagt aan vragen en dilemma’s; stimulerend en stevig als het gaat om het proces. Ik beschik over een ruim repertoire aan methodieken, van beschouwend tot ervarend en experimenterend. Uit deze bron kan ik putten om aansluiting te vinden bij uw persoonlijke stijl en culturele achtergrond en u manieren aanreiken om uw vraag vanuit nieuwe invalshoeken te onderzoeken. Mijn werk is geslaagd als u de vrijheid voelt om een keuze te maken die bij u past, en die recht doet aan de realiteit van uw beroep.

Route