Teamcoaching

In de gezondheidszorg werkt vrijwel iedereen in een team. Groot of klein, met of zonder manager. Teamsamenwerking vraagt om investering in het team en regelmatig onderhoud.

Teams vergaderen regelmatig. Het gaat dan meestal over de praktische taakverdeling: wat moet er gedaan worden en wie doet wat? Minder vaak gaat het over de samenwerking zélf, de onderlinge communicatie, de visie van waaruit men werkt. En weinig teams spreken gemakkelijk over onderlinge irritaties of andere problemen in de samenwerking. Hoewel iedereen genoeg voorbeelden kent van probleemteams, gaan we er toch steeds weer van uit dat ons eigen team vanzelf wel goed blijft functioneren, zo lang iedereen maar deskundig en gemotiveerd is. De werkelijkheid is dat er in teamsamenwerking met enige regelmaat geïnvesteerd moet worden, want samenwerken vraagt onderhoud. Een teamcoach kan daar een rol in spelen.

De redenen om een teamcoach in te schakelen zijn bijvoorbeeld:

  • De onderlinge communicatie verloopt stroef
  • Er is behoefte aan oefenen met het geven en ontvangen van feedback
  • Diverse kwaliteiten van teamleden moeten beter benut worden
  • Er ontbreekt een gezamenlijke visie op het (samen)werken
  • Er wordt een HOED of ander nieuw samenwerkingsverband gevormd

De begeleiding van een teamcoach kan zich dus richten op teambuilding, visieontwikkeling en conflictbegeleiding/mediation. De teamcoach kan op verschillende manieren met een team werken, afhankelijk van het doel van de coaching. De coaching kan bestaan uit een bijeenkomst feedbacktraining, of een dag visieontwikkeling in het kader van het versterken van de samenwerking. CvM teamcoaches zijn gericht op samenwerkingsverbanden van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en andere disciplines in de gezondheidszorg.

Aanpak

Als er problemen zijn in een team zal de teamcoach beginnen met de vraag van het team te verhelderen: wat speelt er precies en wat wil men daarmee? Na deze intake doet de teamcoach een begeleidingsvoorstel. De begeleiding kan, afhankelijk van de vraag, kort of langer duren. Dat wordt in overleg afgesproken. 

Accreditatie

Een door CvM erkende teamcoach kan er voor zorgen dat teamcoaching voor huisartsen geaccrediteerd wordt (1 punt per uur). Voor medisch specialisten kan dit worden aangevraagd.

Showing 1 - 9 of 65