Visitatie

Wil je een goede dokter voor je patiënten blijven, dan voer je regelmatig een ‘APK’ uit over je eigen functioneren. Het is bovendien verplicht voor herregistratie bij de RGS.

Het visitatieprogramma voor huisartsen biedt een goed onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie aan. Het helpt jou als huisarts je eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren. 

 

Hoe heb ik de afgelopen jaren als huisarts gefunctioneerd? En waar wil ik de komende periode mee aan de slag gaan? Zelfevaluatie door middel van dit visitatieprogramma is een van de vereisten om je te herregistreren bij de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS).

Het NHG heeft samen met IQ healthcare, patiënten en huisartsen het visitatieprogramma vernieuwd. De belangrijkste verandering is de verbetering van de vragenlijsten voor zowel de huisartsen als de patiënten. De patiëntenvragenlijst is beter geschikt voor waarnemend huisartsen. Meer informatie is te vinden op ww.mijnvisitatie.nl

Showing 1 - 9 of 72