A(N)IOS

Het is voor veel artsen een voorrecht om A(n)ios te zijn. Je werkt in een inspirerende en leerzame omgeving die hoge eisen aan je stelt. Van jou wordt verwacht dat je medisch technisch verantwoord werkt en verstandige beslissingen neemt. Opleiding en onderwijs zijn er op gericht jou daarin te scholen. Daarnaast wordt van jou verwacht dat je goed communiceert met patiënten en hun familie en dat je professioneel samenwerkt met stafleden, mede-a(n)ios en verpleegkundigen. Ook is er de opleidingseis dat je in staat bent om bewust stil te staan bij jouw professioneel functioneren. Maar wie leidt jou op in deze competenties?

 
Voorbeelden van vragen die aanleiding zijn om begeleiding te zoeken

  • Hoe kan ik mijn werk en privéleven beter op elkaar afstemmen?
  • Is dit beroep wel het juiste voor mij?
  • Steeds vaker heb ik het gevoel dat ik de werkdruk niet aan kan.
  • Ik heb een fout besluit genomen, hoe hervind ik mijn balans?
  • Hoe zorg ik dat ik groei in mijn manier van communiceren?
  • Ik merk dat mijn professionele contacten wat stroef verlopen.

 

Coaches voor Medici

Het netwerk Coaches voor Medici bundelt de krachten van 160 coaches met aantoonbare kennis en ervaring in het medische veld. Wij, de coaches, zijn zelf arts of gedragswetenschapper, bijvoorbeeld psycholoog of socioloog. In het bezit van een gecertificeerde, meerjarige coach/supervisieopleiding werken wij voor en met artsen. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van artsen en weten wat er leeft binnen jouw werkveld. Wij bieden begeleiding op het brede gebied van jouw professioneel functioneren. Van communicatie of samenwerking met je collega’s en leiding geven tot omgaan met je werkbelasting en de balans tussen je werk en privéleven.

Aanbod intervisie en individuele coaching

CvM heeft een vorm van intervisie ontwikkeld speciaal voor A(N)IOS in ziekenhuizen. Dit is een hoog gewaardeerde vorm van ervaringsgericht, vraag gestuurd onderwijs in communicatie, samenwerking en professionaliteit. CvM heeft inmiddels veel ervaring met dit onderwijs voor specialisten in opleiding (o.a. UMCU, SLZ Amsterdam, SLAZ Amsterdam, Flevoziekenhuis Almere, UMC Groningen, Tergooi Ziekenhuizen).

Daarnaast kan je denken aan de inzet van CvM voor individuele coaching als je specifieke problemen vaststelt in een van de relevante competenties uit de CANmeds: competentie 2 (communicatie), 3 (samenwerken) of 7 (professioneel functioneren).