Odette Schouten
Romanovhof 30
3329 BD Dordrecht
Zuid-Holland

Omschrijving

Het veld van zorg en welzijn is enorm in ontwikkeling. De druk op (para)medici groeit, en er wordt steeds meer een beroep gedaan op de flexibiliteit van werkers in de gezondheidszorg om mee te bewegingen met deze veranderingen. Als coach/supervisor bied ik ondersteuning bij vragen waar je als professional tijdens je loopbaan mee te maken kunt krijgen. Hoe kan je meebewegen en toch trouw blijven aan jezelf? Reflecteren is de belangrijkste smeerolie voor een goed lopende machine. Als u vragen heeft, neem gerust contact op.

Route