FAQ

Belangrijk is dat het onderwerp valt binnen de deskundigheid van de coach. Denk aan zaken rond communicatie, samenwerken of ‘persoonlijk functioneren’ binnen het werk. Soms zijn één of enkele gesprekken al zo verhelderend dat de begeleiding daarmee klaar is.

Het grote verschil is dat ’therapie’ gaat over het ‘privédomein’, dus over niet werkgerelateerde zaken. In coaching is het werk vertrek- en eindpunt. Daarbinnen is uiteraard de relatie persoon-werk het onderwerp van gesprek: hoe doe ík dat? Wat vind ík daarvan?

Nee, de vereniging accepteert alleen leden die aan de instap eisen voldoen: een LVSC-gecertificeerde opleiding (bijvoorbeeld de NHG-kaderopleiding) én specifieke ervaring in het medische veld. LVSC is de grootste landelijke beroepsvereniging voor supervisoren en coaches.

De leden van Coaches voor Medici zijn supervisoren door de registratie Commissie Supervisie erkend.
Bijgaand het reglement met betrekking tot die erkenning.

Verdere informatie kunt u krijgen via cvm@nhg.org

Download hier het reglement.