Chris Rietmeijer
Heemraadschapslaan 33, 1181 TZ
Amstelveen
Noord-Holland

Omschrijving

Ik ben huisarts sinds 1990 (praktiserend tot 2009); supervisor/coach/teamcoach sinds 2004; docent en communicatiedeskundige aan de huisartsopleiding VUmc sinds 2009; docent aan de NHG kaderopleiding supervisie en coaching sinds 2010. Het begeleiden van groepen en individuen, of dat nu intervisie, supervisie, coaching, of teamcoaching is, vind ik het mooiste van wat ik doe. In mijn begeleiding staat de vraag van de de cliënt altijd centraal: Waar moet het over gaan? Wat wil de cliënt bereiken? Mijn aanname is dat denken, voelen en handelen enigszins met elkaar in harmonie moeten zijn om prettig te werken. Daar zijn mijn vragen op gericht. Daarbij wil ik de cliënt laten ervaren wat zijn/haar verhaal bij mij oproept. Deze kleine zorgzame confrontaties geven de cliënt soms een nieuw zicht op dat verhaal en kunnen stimuleren het vertrouwde enigszins te verlaten en over de eigen grenzen te kijken. Respect voor de keuzes van de ander is daarbij voor mij de basis. Een eerste gesprek staat altijd geheel in het teken van kennismaking en een eerste verkenning van de vraag van de cliënt. Na dit gesprek besluit de cliënt of hij/zij vertrouwen in mijn aanpak heeft en of er voldoende “klik” is. Datzelfde doe ik. Als we doorgaan start de echte begeleiding pas.

Route