Aart van Norden
Ensahlaan 19, 3723HT
Bilthoven
Zeeland

Omschrijving

Een relatie tussen een supervisor en een supervisant is in mijn optiek een leerrelatie. Het leerproces en de ontwikkeling van de supervisant staan daarin voor mij centraal In mijn visie dient een arts of (psycho)therapeut zichzelf als instrument in te zetten. Als supervisor beschouw ik het als mijn rol om samen met de supervisant het proces in te gaan om hem of haar als arts -zorgverlener een steeds verfijnder en gevoeliger instrument te kunnen laten worden. Hoe ver we als hulpverleners met onze cliënten kunnen gaan heeft  alles te maken met hoe ver we met onszelf in ons eigen leerproces gegaan zijn. Mijn taak als supervisor is dat ik verantwoordelijk ben voor het stellen van de kaders, dat ik de focus gedurende de supervisie bewaak en steeds inschat wat precies de behoeften zijn van de supervisant en daarop inspeel.

Route